U wilt een periodieke gift doen aan een goed doel? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en er bestaat dan ook geen drempel.

Wel moet de gift vijf jaar aaneengesloten plaatst vinden en elk jaar even groot zijn.

Tevens moet er een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.