Privacy verklaring

Stichting Dierenambulance Den Helder

Aanleiding
De Dierenambulance Den Helder registreert verschillende soorten persoonsgegevens. Deze gegevens worden geregistreerd omdat wij die nodig hebben om ons werk uit te voeren of om een donateursadministratie, en/ of een financiële administratie te voeren. Bijzondere persoonsgegevens zoals omschreven in de AVG worden niet geregistreerd. Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht geworden waardoor de regels rondom registratie van persoonsgegevens zijn verscherpt.

Wat registreert de Dierenambulance Den Helder?
De Dierenambulance Den Helder wordt gebeld voor dieren in (medische) nood. Om deze hulp te kunnen bieden registreren wij NAW gegevens (of als van toepassing: gegevens buiten waar de beller zich bevindt) en telefoonnummer van de bellers die de dieren bij ons melden. Deze gegevens worden digitaal verwerkt door de afdeling planning en op papier in de dierenambulance.

Voor sommige ritten moet worden betaald en niet elke burger heeft de mogelijkheid om dit direct ter plaatse te doen. In deze gevallen wordt er een machtiging getekend waarmee de persoon toestemming geeft om een bedrag van zijn/haar rekening te laten afschrijven. Op deze machtiging staan naast NAW gegevens ook een bankrekeningnummer en een handtekening.

Als mensen besluiten ons financieel te willen steunen worden naast de NAW gegevens ook indien bekend een emailadres en bankgegevens geregistreerd.

Vrijwilligers en werknemers krijgen een onkostenvergoeding. Om dit te kunnen uitvoeren voert de dierenambulance een administratie conform de wettelijke regels waarbij naast NAW gegevens en bankgegevens ook andere zaken zoals bankrekening nummers geregistreerd worden. Van alle vrijwilligers wordt een vrijwilligersovereenkomst digitaal opgeslagen, een CV indien aanwezig en voor in elk geval de chauffeurs ook het rijbewijs.

Hoe beveiligt de dierenambulance deze gegevens?
De Dierenambulance Den Helder slaat alle gegevens die digitaal worden verwerkt direct extern op. Alleen het bestuur en de administratie kunnen deze gegevens inzien.

Persoonsgegevens op papier worden in het afgesloten archief van de dierenambulance bewaard volgens de wettelijke termijnen en worden daarna officieel vernietigd.

Met wie deelt de dierenambulance deze gegevens?
De dierenambulance deelt gegevens als dat wettelijk noodzakelijk is zoals met de belastingdienst, de banken en politie.

Daarnaast deelt de Dierenambulance Den Helder naam en telefoonnummers van mensen die ons hebben ingeschakeld en geen donateur zijn eenmalig met een organisatie die mensen belt om te vragen of zij donateur willen worden. Deze organisatie werkt ook volledig conform de AVG.

De Dierenambulance Den Helder maakt gebruik van een externe organisatie om gegevens veilig op te slaan op een externe server. Met deze organisatie heeft zij een gebruikersovereenkomst conform de AVG waarin is afgesproken wat wel en niet gebruikt mag worden.

Kan ik mijn gegevens inzien/veranderen/verwijderen?
Ja dat kan. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.