Bestuur Stichting Dierenambulance Den Helder – Hollands Kroon Noord

Voorzitter
Dhr. H. Loosschilder
vacant 1 jul 2019 
  via secretaris
Secretaris
Dhr. S. Hansum
vacant 1 juli 2019
 mail tel: 06-23 55 67 55
Penningmeester
Dhr. E. Flach
  via secretaris
Donateur administrator
Dhr. R. Post
mail tel: 06-83 54 84 48
Vrijwilligerscoördinator
Dhr. E. van Gemst
mail tel: 06-30 02 72 17
Publiciteit & Relatiebeheer
vacant

Bestuursleden ontvangen op jaarbasis € 131,– vacatiegeld